SQL Dersleri – 1

Bu yazıda SQL komutlarının işlevlerini örneklerle anlatmaya çalışacağım umarım birilerine faydası dokunur.

Kısaca SQL‘den bahsedersek; SQL, ingilizce “Structured Query Language” kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş olup türkçesi “Yapısal Sorgulama Dili” dir, bir programlama dili değildir. SQL ile veri tabanı üzerinde işlem yapabilir,kayıt ekleyebilir, olan kayıtlar değiştirebilir, silebilir veya bu kayıtlardan listeler oluşturulabiliriz.

başlıca sql komutları

CREATE TABLE tabloAdı

–Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır.

ALTER TABLE tabloAdı

–Sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek veya yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.

DROP TABLE tabloAdı

–Tabloyu silmek için kullanılır.

CREATE VIEW goruntuAdı

–SQL görüntüsü oluşturmak için kullanılır.

DROP VIEW goruntuAdı

–Görüntüyü siler.

CREATE INDEX indeksAdı

–Tablonun veya (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır.

DROP INDEX indeksAdı

–Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır

Veri işlemleri için:

–SELECT :

SELECT ad,soyad uyeler yas=16

–Yaşı 16 olan üyelerin ad ve soyadlarını gösterir

–UPDATE :

UPDATE uyeler SET ad = ‘ali’ WHERE soyad = ‘pazarcı’

–soyadı ‘pazarcı’ olan üyelerin adını ‘ali’ ile değiştir

–INSERT :

INSERT INTO uyeler VALUES (‘Ahmet’, ‘Küçükoğlu’,26)

–Yeni bir kayıt ekler

–DELETE :

DELETE FROM uyeler WHERE yas>40

–yaşı 40 dan büyük olan üyeleri siler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *